Krakatoa – talk club: Felipe Cussen (CHL) a zvuková poézia!

cussen-event2-01

21. 5. 2015 | 18:00 | Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33 FB event | vstup voľný
Sprievodné podujatie festivalu ô – festival zvukovej poézie.

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.

Felipe Cussen je spisovateľ a hudobník zo Santiaga, Chile. Publikoval niekoľko kníh, vizuálnych a zvukových básní. Felipe má doktorát z humanitných vied na Universitat Pombeu Fabra (Barcelona, Španielsko) a momentálne učí na Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. Je taktiež súčasťou skupiny “Foro de Escritores”, ktorá sa venuje experimentálnej poézii a spolupracuje s elektronickým hudobníkom Ricardom Lunom. Na Krakatoa – talk club bude Felipe hovoriť o jeho akademickom výskume medzi zvukovou poéziou a mysticizmom, a taktiež o jeho pripravovanej EP zvukovej poézie “Quick faith.” Sprievodné podujatie Festivalu zvukovej poézie ô, organizuje Mladý pes, n.o. v spolupráci s Multiplace a OZ Hurhaj.

Interview s Felipem

 

Felipe Cussen is a writer and musician from Santiago, Chile. He has published several books, visual poems and sound…

Posted by Mlady pes on 22. máj 2015

An interview with Felipe Cussen about sound poetry

Felipe Cussen  is a writer and musician from Santiago, Chile. He has published several books, visual poems and sound poems. Felipe holds a PhD in Humanities at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Spain), and teaches at Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. He is also a part of the experimental poetry group “Foro de Escritores” and collaborates regularly with the electronic musician Ricardo Luna. On Krakatoa – talk club, Felipe will talk about his current academic research between sound poetry and mysticism, and then refer to his own sound poetry EP “Quick faith.”
poesia-sonora-felipe-cussen-0911-jo-3

Read more

An interview with Pascaline Lorentz about playing video games and its impact on us

Pascaline Lorentz has her PhD in Sociology and is a Postdoctoral Researcher working on online gaming at the Institute for Research on Children, Youth and Family at Masaryk University. On Krakatoa – talk club she will show how a video game like The Sims can be used to project an ideal life and make it real! We did a short interview with Pascaline about her research, impact of video games on our life and how it affects society.

http://i.ytimg.com/vi/nnCmu5_-ckk/maxresdefault.jpg
Read more

Pozývame! Krakatoa – talk club / [fjúžn] edition: Pascaline Lorentz

Pozývame! Krakatoa – talk club / [fjúžn] edition: Pascaline Lorentz

23. 4. 2015 | 19:00 | Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33 | FB event | free entrance
Sprievodné podujatie festivalu [fjúžn].

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.

Pascaline Lorentz má doktorát zo sociológie a ako výskumná pracovníčka sa venuje online gamingu na Inštitúte výskumu detí, mládeže a rodiny Masarykovej Univerzity. Predmetom jej výskumu počas doktorandského štúdia, ktoré dokončila v roku 2012 na Štrasburgskej Univerzite vo Francúzsku, bol vplyv hrania The Sims® na socializáciu násťročných. Na Krakatoa bude hovoriť o témach, ktorým sa ako výskumníčka venuje. Tieto zahŕňajú rôzne aspekty hrania videohier v dnešnej spoločnosti, najmä formovanie identity človeka. Príďte s nami hľadať odpoveď na otázku, ako môžu videohry ovplyvniť náš život.

Podujatie bude v anglickom jazyku.
——

Informal evening discussion, where an invited guest, who can see further than the end of his nose, talks about why, how and what he does. In a pleasant atmosphere you can talk and socialize with inspiring people from art / sci / tech scene.

Pascaline Lorentz has her PhD in Sociology and is a Postdoctoral Researcher working on online gaming at the Institute for Research on Children, Youth and Family at Masaryk University. Her doctoral research completed in 2012 at the University of Strasbourg in France investigated the teenage audience of The Sims®. She will talk about her research interests which garner manifold aspects of video gaming in nowadays societies. The construction of identity with video gaming leads her scientific curiosity. An emphasize is made on how individuals life change with practice of video gaming. The event will be held in English