An interview with Pascaline Lorentz about playing video games and its impact on us

Pascaline Lorentz has her PhD in Sociology and is a Postdoctoral Researcher working on online gaming at the Institute for Research on Children, Youth and Family at Masaryk University. On Krakatoa – talk club she will show how a video game like The Sims can be used to project an ideal life and make it real! We did a short interview with Pascaline about her research, impact of video games on our life and how it affects society.

http://i.ytimg.com/vi/nnCmu5_-ckk/maxresdefault.jpg
Read more

Pozývame! Krakatoa – talk club / [fjúžn] edition: Pascaline Lorentz

Pozývame! Krakatoa – talk club / [fjúžn] edition: Pascaline Lorentz

23. 4. 2015 | 19:00 | Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33 | FB event | free entrance
Sprievodné podujatie festivalu [fjúžn].

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.

Pascaline Lorentz má doktorát zo sociológie a ako výskumná pracovníčka sa venuje online gamingu na Inštitúte výskumu detí, mládeže a rodiny Masarykovej Univerzity. Predmetom jej výskumu počas doktorandského štúdia, ktoré dokončila v roku 2012 na Štrasburgskej Univerzite vo Francúzsku, bol vplyv hrania The Sims® na socializáciu násťročných. Na Krakatoa bude hovoriť o témach, ktorým sa ako výskumníčka venuje. Tieto zahŕňajú rôzne aspekty hrania videohier v dnešnej spoločnosti, najmä formovanie identity človeka. Príďte s nami hľadať odpoveď na otázku, ako môžu videohry ovplyvniť náš život.

Podujatie bude v anglickom jazyku.
——

Informal evening discussion, where an invited guest, who can see further than the end of his nose, talks about why, how and what he does. In a pleasant atmosphere you can talk and socialize with inspiring people from art / sci / tech scene.

Pascaline Lorentz has her PhD in Sociology and is a Postdoctoral Researcher working on online gaming at the Institute for Research on Children, Youth and Family at Masaryk University. Her doctoral research completed in 2012 at the University of Strasbourg in France investigated the teenage audience of The Sims®. She will talk about her research interests which garner manifold aspects of video gaming in nowadays societies. The construction of identity with video gaming leads her scientific curiosity. An emphasize is made on how individuals life change with practice of video gaming. The event will be held in English

Kariérne workshopy na FEI

COB-15-029-04 HR karierne workshopy  STU A5.indd

Milí študenti,
pozývame vás na vzdelávacie semináre, ktoré pre vás pripravil Mladý pes, Študentský parlament FEI a ČSOB.

Ako napísať CV, aby ste zaujali / 24.3 o 17:00 v miestnosti AB35
Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali / 8.4 o 17:00 v miestnosti CD150

Dostanete praktické rady a tipy, čo pôsobí dobre v životopise, čo podozrivo a čo nudne. Povieme Vám aj pár tipov, ktoré ak dodržíte, môžu zmeniť k lepšiemu váš prvý dojem na pohovore u potenciálneho zamestnávateľa a neprekvapí vás assessment centrum.

Seminár budú viesť skúsení lektori Ing. Jana Palenčárová a Ing. Ľubomír Dranga. Semináre sú bezplatné.

!!! Tu sa môžete na semináre prihlásiť: http://www.mladypes.sk/seminar !!!

Lektorka Jana Palenčárová od októbra 2010 do mája 2012 pracovala v druhej najväčšej banke Slovenska – VUB, na pozícii riaditeľky odboru Personálny vzťahový manažment. Tu riadila proces výberov, assessment a development centier a HR poradenstva pre manažérov celej banky. V júni 2012 prijala výzvu ČSOB finančnej skupiny a momentálne na pozícii HR riaditeľky zastrešuje všetky HR aktivity pre ČSOB banku, ČSOB Poisťovňu a ČSOB Stavebnú sporiteľňu.
Lektor Ľubomír Dranga pôsobí v oblasti ľudských zdrojov už vyše 20 rokov, je autorom mnohých odborných článkov z oblasti budovania kariéry a rozvoja manažmentu. Je spoluzakladateľom Fondu podpory dobrej myšlienky, ktorý je zameraný na podchytenie a rozvoj výnimočných talentov a projektov na Slovensku. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti APPEL InfoWork int.

An interview with Friedrich Block about digital poetry

Friedrich Block is a German curator, researcher and sporadic artist. He focuses on history of digital poetry and electronic literature in German-speaking countries. As curator he works in the gallery Stiftung Brückner-Kühner in Kassel, where one of the main projects of the gallery is digital poetry festival p0es1s. We did an interview with Friedrich Block before his speech on Krakatoa talk club in Goethe-Institut Bratislava on 19.march (Thursday) at 20:00. In the interview he introduced digital poetry, a couple of current remarkable artists and his work.

block1

Read more